Privacy

Velt vzw (Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) hecht veel belang aan jouw persoonlijke gegevens beschermen en jouw privacy respecteren. We houden ons dan ook in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Dit houdt in dat Velt vzw:

  • Je persoonsgegevens verwerkt volgens het doel waarvoor je ze opgaf. Deze doelen en type persoonsgegevens beschrijven we verder in deze privacyverklaring;
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Uitdrukkelijk jouw toestemming vraagt als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen neemt zodat wij een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens kunnen garanderen;
  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte is van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Velt vzw zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan contact met ons op.

Velt vzw, Uitbreidingstraat 392c, 2600 Antwerpen
[email protected] of tel.: (+32) 03 281 74 75.

Waarom verwerkt Velt vzw persoonsgegevens?

- Voor het bezorgen van bestellingen via de webwinkel winkel.velt.nu van Velt vzw.

- Voor het bezorgen ons tijdschrift Seizoenen aan alle Velt-leden en geïnteresseerden.

- Voor het bezorgen van briefcorrespondentie, nieuwsbrieven en uitnodigingen.

- Voor het bezorgen van fiscale attesten bij giften aan Velt vzw.

- Voor het bezorgen van downloads via de website www.velt.nu van Velt vzw.

- Voor het bezorgen van persberichten aan persmedewerkers.

- Voor het heractiveren van lidmaatschappen bij Velt vzw.

- Voor het plaatsen van zoekertjes op de website van Velt vzw of in ons tijdschrift Seizoenen.

- Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Velt vzw en lokale Velt-groepen, waaronder ook de Velt-ecotuindagen en de campagne 2020pesticidevrij.

- Voor optimalisering van de webshop winkel.velt.nu en website www.velt.nu.

- Voor deze doelstellingen kunnen we volgende persoonsgegevens van je vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

  • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoon, e-mailadres en rekeningnummer
  • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum
  • IP-adressen.

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze gekregen hebben.

Cookies

Om de informatie voor bezoekers van de webshop eenvoudig toegankelijk te maken, maakt winkel.velt.nu gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij het gebruik van onze websites op de harde schijf van jouw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om onze websites beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Velt bijvoorbeeld kan nagaan hoeveel mensen onze websites in een bepaalde periode bezocht hebben. Uw privacy blijft gewaarborgd omdat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken mocht dit nodig zijn voor de uitvoering van de vermelde doeleinden. We maken gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);

- Het verzorgen van de IT-infrastructuur;

- Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen, ook door lokale Velt-groepen;

- Het verspreiden van ons tijdschrift Seizoenen;

- Het heractiveren van lidmaatschappen bij Velt vzw;

- Het verzorgen van de boekhouding

- Het optimaliseren van onze website en webshop (Google Analytics);

- Het toekennen van subsidies door gemeenten.

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst afsloten. Verder geven we jouw gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist is. Concreet:

Je persoonsgegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.

- We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

- We informeren onze medewerkers en vrijwilligers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je ontvingen. Je kunt ons bereiken via:

Velt vzw, Uitbreidingstraat 392c, 2600 Antwerpen, België
[email protected] of tel.: (+32) 03 281 74 75

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

We kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging kondigen we aan op onze website en webshop.

Jouw voordeel

Gratis verzending vanaf 40€
Gratis verzending vanaf 40€
Ruim aanbod boeken
Ruim aanbod boeken
Korting voor leden
Korting voor leden
Samen voor de ecologische droom
Samen eco-actief
Word lid


Sluit je nu aan bij Velt voor 35 euro per jaar.

Je geniet onmiddellijk van tal van voordelen zoals korting op onze producten.

Word lid van Velt

Een lidmaatschap cadeau doen? Ook dat kan! Kijk op onze website.